Asfalt til ditt neste prosjekt

25 januar 2023
Maria Laugesen

Asfalt er et materiale vi alle kjenner, og som anvendes til en lang rekke forskjellige formål over hele verden. Når man snakker om asfalt, så tenker de fleste på såkalt asfaltbetong, som skapes når asfalt blandes med sand og stein. Det er dette vi bruker i dag til veidekke over det meste av Norge.

Hvorfor brukes asfalt?

Asfaltbetong, som vi til hverdag bare kaller asfalt, har en rekke egenskaper som gjør at det egner seg svært godt til blant annet veidekke. Én av disse egenskapene er at det er elastisk, altså at det kan gi etter og forme seg, motsatt betong som er veldig sprøtt. En annen viktig egenskap er at det har en utrolig stor motstandsdyktighet mot det meste av kjemisk påvirkning, som medvirker til en lang levetid.

Asfalt produseres på fabrikker der bindemiddelet gjøres flytende med varme og etterfølgende blandes opp med stein og sand for å skape ferdig asfalt. 

Asfalt

 

Få asfalt til ditt neste prosjekt

Det er altså ikke rart at asfalt anvendes i så høy grad til veidekke og andre lignende oppgaver. Og har du behov for asfalt til et prosjekt, da kan du selvfølgelig også få dette. Det kan være til etablering av gårdsplasser eller andre anlegg hos private, eller det kan være til veier, industritomter, fortau og lignende oppdrag for bedrifter.

Hos https://nordasfalt.no/ er de spesialister på asfalt, og sørger selv for både å fremstille og levere asfalt til både små og store oppdrag rundt omkring i Norge. Produksjonen er kjernen i virksomheten, men de håndterer selvfølgelig også oppbevaring og ikke minst transporten av det.

Slik kan du få ferdig asfalt av høyeste kvalitet for ditt prosjekt, så du kan få en overflate som er både slitesterk, som har en utrolig lang levetid, og som samtidig har et flott utseende for langt de fleste formål.

Flere nyheter